В наличии
III-2,0-6,3 мм (кислород)
В наличии
II-0,63-6,3 мм (бензин)
В наличии
I-0,63-6,3 мм (ацетилен, пропан)
В наличии
III-2,0-9,0 мм (кислород)
В наличии
II-0,63-9,0 мм (бензин)
В наличии
I-0,63-9,0 мм (ацетилен, пропан)
В наличии
III-2,0-12 мм. (кислород)
В наличии
III-2,0-16,0 мм. (кислород)